מוזה אליפז
תקשורת שיווקית וסטודיו

קיבוץ אליפז
ד.נ. חבל אילות 88812
טל. 08-6356262
פקס. 08-6356218

להצעות מחיר והתלבטויות:
עמליה ניר amalia@muza-st.co.il
054-4456022